Přípravka

Družstvo přípravky vzniklo v roce 2012. Navštěvují ho děti ve věku od 5 do 9 let. Nejzdatnější děti mohou být zařazeny do družstev mladšího žactva.